Skupina LUX / LUX Group

LUX spol. s r.o. LUX-PTZ s.r.o. LUX-IDENT s.r.o. Skupina LUX / LUX Group Skupina LUX / LUX Group Skupina LUX / LUX Group
CZ Info EN

Skupina LUX je uskupení tří firem LUX spol. s.r.o., LUX-PTZ s.r.o. a LUX-IDent s.r.o. Všechny firmy mají stejnou vlastnickou strukturu a cílem uskupeni je využít všech synergií v rámci skupiny za účelem větší konkurenceschopnosti.

LUX spol. s.r.o.

Společnost LUX spol. s.r.o. (dále jen LUX) byla založena v roce 1992. LUX vynikl privatizací bývalé části TESLA Jablonné nad Orlicí. Společnost navázala na tradici vývoje a výroby jednoúčelových zařízení pro elektrotechnický průmysl. Z důvodu rozpadu celého trhu bývalého východního bloku, nekonvertibilní měny a ekonomické krize v České republice, musela společnost zcela obměnit svůj výrobní program. V počátečních letech začal LUX s výrobou lisů na odpad, které úspěšně prodával jak v České Republice, tak v západní Evropě. Tak jak postupně začali přicházet do České republiky zahraniční investoři, především elektrotechnické koncerny a automobilky, LUX využil příležitosti a vrátil se k vývoji a výrobě sofistikovaných jednoúčelových strojů pro tyto nové investory. Vzhledem k tomu, že výroba lisů se ukázala jako velmi perspektivní obor, rozhodl se LUX v roce 1995 založit novou společnost LUX-PTZ s.r.o., která by navázala na tradici prodeje lisů.

LUX-PTZ s.r.o.

LUX-PTZ s.r.o. v současné době nabízí kompletní služby v oblasti odpadového hospodářství včetně poradenství. Původní program výroby lisů byl značně rozšířen o nové typy lisů, postupně se přidaly i kontejnerové lisy. Společnost dále nabízí gravitační shozy na odpad a prádlo a další typy zařízení a příslušenství pro odpadové hospodářství.

LUX-IDent s.r.o.

LUX-IDent s.r.o. vznikla v roce 2002 jako další sesterská společnost LUXu. LUX-IDent vyrábí radiofrekvenční identifikátory (RFID tagy) o frekvencích 125 kHz a 13,56 MHz a v současnosti patří k předním výrobcům ve střední a východní Evropě v tomto oboru. LUX vyrábí výrobní zařízení pro LUX-IDent.

LUX group is group of three companies LUX spol. s.r.o., LUX-PTZ s.r.o. and LUX-IDent s.r.o. All companies have the same ownership structureand the goal of the group in to use all synergies within the group to be more competitive on the market.

The company LUX spol. s.r.o. (further referred to as LUX) was founded in 1992, as a result of the privatization of the former TESLA Jablonné nad Orlicí. The company followed the tradicion of the development and production of single-purpose machines for the electrical industry. Due to the disintegration of the Easytern Bloc market, inconvertible currency and the economic crisis in the Czech Republic, the company had to make significant changes in its product range. In the first years, LUX started to make wastle presses, sold successfuly both in the Czech Republic and Western Europe. As foreign investors started to come to Czech Republic, LUX used the opportinity to return to developing and producing sophisticated single-purpose machines for these new investors. Since waste presses turned out to be a very perspective branch, LUX decided to found a new company.

LUX-PTZ s.r.o. in 1995 wich took up the tradition of seling waste presses. LUX-PTZ s.r.o. now offers complex service for the waste industry including consultations. The original production programme has been expanded substantially to include new types of presses and later also container presses. The company also sells waste and laundry chutes and other types of equipment and accessories for the waste industry.

LUX-IDent s.r.o. started in 2002 as a sister company of LUX. LUX-IDent producers RFID transponders in 125 kHz and 13,56 MHz frequency bands and today has become a leading RFID transponders manufacturer in Central Eastern Europe. LUX designs and producers RFID machinery for LUX-IDent.

LUX spol. s r.o.
 • Konstrukce a výroba jednoúčelových strojů / Specialized Machinery Designed and Built to Order
 • Mechanická a elektro konstrukce / Design center
 • Výroba / Manufacturing
 • Instalace a servis / Install & Service
LUX-PTZ s.r.o.
 • Lisovací technika a technika pro nakládání s odpady / Complete systems for waste disposal
 • Hydraulické balíkovací lisy / Balers
 • Kontejnerové lisy / Compactors
 • Shozy odpadu a prádla / Gravitational chutes
LUX-IDENT s.r.o.
 • Transpondéry / Transponders
 • Diskové tagy / Disc tags
 • Předlamináty / Prelaminated inlays
 • Bezkontaktní karty / Caontactless cards
 • Klíčenky "Teardrop" / Key fobs "Teardrop"
 • Klíčenky "Sail" / Key fobs "Sail"
 • Hodinky / Wrist bands
 • Čipové technologie / Chip techologies